Ciparu shēmas

~1h


 • Description
 • Kursa apraksts
Datoru mēdz saukt arī par mikrosistēmu sistēmu, taču kas ir mikrosistēmas? Un kas ir ciparu shēmas? Šajā kursā būs iespēja to uzzināt, kā arī papildus par loģiskajiem elementiem, kā tās pielietot praksē un arī iespēja apciemot SAF un uzzināt, ko tur ražo.
 • Results
 • Rezultāti
Klausītājs zina, kas ir loģiskie elementi, māk tos aprēķināt, zina kā tās pielietot praksē. Ir sapratis, kas ir mikrosistēmas un ciparu shēmas.

 • Plan
 • Kursa plāns
 • 1.  Termini
 • 2.  Prakse
 • 3.  SAF Tehnika
 • 4.  Tests ciparu shēmās
 • Knowledge
 • Priekšzināšanas
Nav nepieciešamas.

   Ko tu apgūsi

   • Description
   Datoru mēdz saukt arī par mikrosistēmu sistēmu, taču kas ir mikrosistēmas? Un kas ir ciparu shēmas? Šajā kursā būs iespēja to uzzināt, kā arī papildus par loģiskajiem elementiem, kā tās pielietot praksē un arī iespēja apciemot SAF un uzzināt, ko tur ražo.
   • Results
   Klausītājs zina, kas ir loģiskie elementi, māk tos aprēķināt, zina kā tās pielietot praksē. Ir sapratis, kas ir mikrosistēmas un ciparu shēmas.
   • Plan

   • 1.  Termini
   • 2.  Prakse
   • 3.  SAF Tehnika
   • 4.  Tests ciparu shēmās

    Pasniedzēji