Elements of AI

~30h


 • Description
 • Kursa apraksts
Vai mēdzat iedomāties par to, kā mākslīgais intelekts (MI arī AI) varētu ietekmēt jūsu darbu vai dzīvi kopumā? Vai vēlaties uzzināt, ko patiesībā nozīmē MI un kā tas tiek veidots? Vai gribat izprast, kā attīstīsies MI un kā tas mūs ietekmēs turpmākajos gados? “Elements of AI” ir bezmaksas tiešsaistes kursu sērija, ko izveidojis uzņēmums Reaktor un Helsinku Universitāte. Vēlamies aicināt iespējami plašu cilvēku loku uzzināt, kas ir MI, ko ar to var (un nevar) paveikt un kā sākt pašiem veidot MI metodes. Šajā kursā teorētiskas zināšanas ir apvienotas ar praktiskiem uzdevumiem, un varat to apgūt savā tempā. Lai pieteiktos kursam, dodies uz elementsofai.lv
 • Results
 • Rezultāti
Pēc kursa pabeigšanas: 1) zināsi, kas ir mākslīgais intelekts un kā to definēt; 2) zināsi, kādās jomās MI tiek pielietots; 3) izpratīsi, kā notiek dažādu problēmu risināšana ar MI; 4) zināsi, kā MI principus var salīdzināt ar reālajā pasaulē esošajiem procesiem; 5) būsi informēts, kas ir mašīnu mācīšanās un kādi ir tās veidi; 6) būsi informēts, kas ir neironu tīkli un kā tie veidojas; 7) varēsi pārliecinoši diskutēt par MI nākotnes perspektīvām un tā ietekmi uz sabiedrību.

 • Plan
 • Kursa plāns
  • Knowledge
  • Priekšzināšanas
  Nav nepieciešamas
   • RTU studiju kurss “Mākslīgā intelekta pamati”

   • Kursa mērķis ir izveidot studentu zināšanu sistēmu par mākslīgā intelekta pētījumu pamatobjektiem (pārmeklēšanu un zināšanu atspoguļošanu) un attīstīt pamatprasmes sarežģītu problēmu risināšanā, izmantojot tādas mākslīgā intelekta metodes kā stāvokļu telpas konstruēšana, neinformētas pārmeklēšanas algoritmi, heiristiski informētas pārmeklēšanas algoritmi un zināšanu atspoguļošanas shēmas.

    Spied šeit!

   • RTU studiju kurss “Ievads mākslīgos neironu tīklos”

   • Mērķis – sniegt studentiem priekšstatus par mākslīgajiem neironu tīkliem. Panākt, lai studenti saprot mākslīgo neironu tīklu darbības principus un spēj pielietot neironu apmācības algoritmus dažādu uzdevumu risināšanā, kā arī spēj izprast un interpretēt neironu tīklu apmācībā iegūtos rezultātus.

    Spied šeit!

   • RTU studiju kurss “Datu apstrādes un datizraces pamati”

   • Kursa mērķis ir sniegt pamata teorētiskās un praktiskās zināšanas datu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes, analīzes un prezentācijas metožu un algoritmu izmantošanā dažādās problēmsfērās un nozarēs.

    Spied šeit!

   • Accenture Bootcamps "Robotika un Virtuālie aģenti”

   • Visiem, kas specializējas vai mācās IT, STEM, vadībā un citās nozarēs, noderēs Accenture bootcamps - pirmais solis IT karjerā. Klātienē slēgtā grupā notiek intensīvas programmēšanas mācības, ar kuru palīdzību būs iespējams pārliecinoši sākt savu IT karjeru.

    Spied šeit!

   • Accenture Bootcamps "Lielo datu inženierija”

   • Visiem, kas specializējas vai mācās IT, STEM, vadībā un citās nozarēs, noderēs Accenture bootcamps - pirmais solis IT karjerā. Klātienē slēgtā grupā notiek intensīvas programmēšanas mācības, ar kuru palīdzību būs iespējams pārliecinoši sākt savu IT karjeru.

    Spied šeit!

   • Helsinku Universitātes atvērtie interneta kursi

   • Sāc apgūt programmēšanas pamatus ar Java programmēšanas valodas kursu, ko piedāvā Helsinku Universitātes Datorzinātņu departaments. Kursu iespējams apgūt bez priekšzināšanām.

    Spied šeit!

   • Udacity MI skola

   • Mācību kursi par mākslīgā intelekta tehnoloģijām un pielietojumu dažādās nozarēs.

    Spied šeit!

   • Risto Sīlasmā video “Kas ir mašīnu mācīšanās”

   • Elements of AI kursa konsultants Risto Sīlasmā stāsta par to, kāpēc mašīnu mācīšanās tehnoloģija kļūst arvien izplatītāka un pieprasītāka, kāpēc ikvienam būtu jāzina šīs tehnoloģijas pamatprincipi un kā tā varētu pozitīvi ietekmēt dažādu organizāciju darbību.

    Spied šeit!

   • Ievads par mašīnu mācīšanos (Luiss Serrano/Udacity)

   • Saprotams, uz piemēriem balstīts ievads par mašīnu mācīšanos un tās pamata algoritmiem.

    Spied šeit!

   • Endrjū Nga kurss par mašīnu mācīšanos

   • Endrjū Nga atvērtais interneta kurss par mašīnu mācīšanos. Kurss pieejams Coursera.org platformā.

    Spied šeit!

   Helsinku Universitāte
   .
   Helsinku Universitāte ir vecākā un lielākā akadēmiskās izglītības iestāde Somijā. Izmantojot zinātnes piedāvātās iespējas, universitāte jau kopš 1640. gada sniedz savu ieguldījumu sabiedrībā, izglītībā un labklājībā.
   Reaktor
   .
   Reaktor ir AI un tehnoloģiju partneris mūsdienīgiem uzņēmumiem, kas piedāvā pilnu uzņēmējdarbības konsultāciju un aģentūras pakalpojumu klāstu, kā pamatā ir izcilas zināšanas par tehnoloģijām un nepārspējama darbu izpildes kvalitāte.

   Ko tu apgūsi

   • Description
   Vai mēdzat iedomāties par to, kā mākslīgais intelekts (MI arī AI) varētu ietekmēt jūsu darbu vai dzīvi kopumā? Vai vēlaties uzzināt, ko patiesībā nozīmē MI un kā tas tiek veidots? Vai gribat izprast, kā attīstīsies MI un kā tas mūs ietekmēs turpmākajos gados? “Elements of AI” ir bezmaksas tiešsaistes kursu sērija, ko izveidojis uzņēmums Reaktor un Helsinku Universitāte. Vēlamies aicināt iespējami plašu cilvēku loku uzzināt, kas ir MI, ko ar to var (un nevar) paveikt un kā sākt pašiem veidot MI metodes. Šajā kursā teorētiskas zināšanas ir apvienotas ar praktiskiem uzdevumiem, un varat to apgūt savā tempā. Lai pieteiktos kursam, dodies uz elementsofai.lv
   • Results
   Pēc kursa pabeigšanas: 1) zināsi, kas ir mākslīgais intelekts un kā to definēt; 2) zināsi, kādās jomās MI tiek pielietots; 3) izpratīsi, kā notiek dažādu problēmu risināšana ar MI; 4) zināsi, kā MI principus var salīdzināt ar reālajā pasaulē esošajiem procesiem; 5) būsi informēts, kas ir mašīnu mācīšanās un kādi ir tās veidi; 6) būsi informēts, kas ir neironu tīkli un kā tie veidojas; 7) varēsi pārliecinoši diskutēt par MI nākotnes perspektīvām un tā ietekmi uz sabiedrību.
   • Plan

     Pasniedzēji

     Helsinku Universitāte
     .
     Helsinku Universitāte ir vecākā un lielākā akadēmiskās izglītības iestāde Somijā. Izmantojot zinātnes piedāvātās iespējas, universitāte jau kopš 1640. gada sniedz savu ieguldījumu sabiedrībā, izglītībā un labklājībā.
     Reaktor
     .
     Reaktor ir AI un tehnoloģiju partneris mūsdienīgiem uzņēmumiem, kas piedāvā pilnu uzņēmējdarbības konsultāciju un aģentūras pakalpojumu klāstu, kā pamatā ir izcilas zināšanas par tehnoloģijām un nepārspējama darbu izpildes kvalitāte.