Java un Android kurss

~13h


 • Description
 • Kursa apraksts
Šajā kursā soli pa solim apgūsi pamatus programmēšanas valodā Java un iemācīsies, kā konkrēto programmēšanas valodu pielietot dažādu Android mobilo lietotņu izstrādē. Visa teorētiskā informācija, pasniegta kursa laikā, tiks uzreiz pielietota praktiski gan veidojot vienkāršas Java programmas izstrādes vidē Eclipse, gan arī Android mobilās lietotnes Android Studio vidē. Rezultātā tiks izveidotas vairākas Android spēles, kuras būs iespējams pilnveidot un modificēt, radot arvien jaunus risinājumus.
 • Results
 • Rezultāti
Kursa klausītāji iegūs zināšanas par algoritmiem, to izveides pamatprincipiem un nozīmi tehnoloģiju un citās nozarēs. Tiks apgūti programmēšanas valodas Java pamati, tajā skaitā tādi jēdzieni un koncepti kā mainīgie, sazarojumi, nosacījumi, Random, cikls ar sākuma un beigu skaitītāju, simbolu virknes, darbs ar teksta datnēm, datu formatēšana, ievade un izvade, masīvi, rekursija un rekurence. Tāpat kursa klausītāji iegūs pamata zināšanas par to, kas ir objektorientētā programmēšana, funkcijas, procedūras, metodes, kārtošana un meklēšana u.c.

 • Plan
 • Kursa plāns
 • 1.  [Java un Android kurss - E01] Ievads datorikā
 • 2.  [Java un Android kurss - E02] Algoritmi
 • 3.  [Java un Android kurss - E03] Ievads programmēšanas valodā (JAVA)
 • 4.  [Java un Android kurss - E04] Ievads par Android Studio (ANDROID)
 • 5.  [Java un Android kurss - E05] Pirmais Android projekts (ANDROID)
 • 6.  [Java un Android kurss - E06] Mainīgie un darbības ar tiem (JAVA)
 • 7.  [Java un Android kurss - E07] Sazarojumi un nosacījumi (JAVA)
 • 8.  [Java un Android kurss - E08] Red Button programma ar sazarošanos (ANDROID)
 • 9.  [Java un Android kurss - E09] Minēšanas spēle - Random jēdziens (ANDROID)
 • 10.  [Java un Android kurss - E10] Minēšanas spēle - Datora iedomāts skaitlis (ANDROID)
 • 11.  [Java un Android kurss - E11] Minēšanas spēle - Dators min skaitli (ANDROID)
 • 12.  [Java un Android kurss - E12] Cikls ar skaitītāju (JAVA)
 • 13.  [Java un Android kurss - E13] Cikls ar sākuma un beigu nosacījumiem (JAVA)
 • 14.  [Java un Android kurss - E14] Vienrokas bandīts - Algoritma izveide (JAVA)
 • 15.  [Java un Android kurss - E15] Vienrokas bandīts - Programmas izveide (ANDROID)
 • 16.  [Java un Android kurss - E16] Darbs ar simbolu virknēm (JAVA)
 • 17.  [Java un Android kurss - E17] Karātavu spēle - Algoritma izveide (JAVA)
 • 18.  [Java un Android kurss - E18] Karātavu spēle - Programmas izveide (ANDROID)
 • 19.  [Java un Android kurss - E19] Darbs ar teksta datnēm (JAVA)
 • 20.  [Java un Android kurss - E20] Datu ievade, formatēšana, izvade (JAVA)
 • 21.  [Java un Android kurss - E21] Darbs ar teksta datnēm (ANDROID)
 • 22.  [Java un Android kurss - E22] Karātavu spēle vairākiem vārdiem (ANDROID)
 • 23.  [Java un Android kurss - E23] Masīvi (JAVA)
 • 24.  [Java un Android kurss - E24] Spēle 16 - Algoritma un sagataves izveide (ANDROID)
 • 25.  [Java un Android kurss - E25] Spēle 16 - Kā sajaukt? (ANDROID)
 • 26.  [Java un Android kurss - E26] Spēle 16 - Programmas izveide (ANDROID)
 • 27.  [Java un Android kurss - E27] Rekursija un rekurence (ANDROID)
 • 28.  [Java un Android kurss - E28] Objektorientētā programmēšana (JAVA)
 • 29.  [Java un Android kurss - E29] Pavasara muša (ANDROID)
 • 30.  [Java un Android kurss - E30] Radio vadāma pavasara muša (ANDROID)
 • 31.  [Java un Android kurss - E31] Spēle Čūska (ANDROID)
 • 32.  [Java un Android kurss - E32] Spēle Čūska II (ANDROID)
 • 33.  [Java un Android kurss - E33] Funkcijas, procedūras, metodes (JAVA)
 • 34.  [Java un Android kurss - E34] Java grafika un lietotāja metodes (JAVA)
 • 35.  [Java un Android kurss - E35] Informācijas kodēšana
 • 36.  [Java un Android kurss - E36] Skaitīšanas sistēmas (JAVA)
 • 37.  [Java un Android kurss - E37] Binārā aritmētika (JAVA)
 • 38.  [Java un Android kurss - E38] Skaitļu teorijas algoritms (JAVA, ANDROID)
 • 39.  [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)
 • 40.  [Java un Android kurss - E40] Kārtošana un meklēšana I (JAVA)
 • 41.  [Java un Android kurss - E41] Kārtošana un meklēšana II (JAVA)
 • 42.  [Java un Android kurss - E42] Kārtošana un meklēšana III (JAVA)
 • Knowledge
 • Priekšzināšanas
Nav nepieciešamas

   Ko tu apgūsi

   • Description
   Šajā kursā soli pa solim apgūsi pamatus programmēšanas valodā Java un iemācīsies, kā konkrēto programmēšanas valodu pielietot dažādu Android mobilo lietotņu izstrādē. Visa teorētiskā informācija, pasniegta kursa laikā, tiks uzreiz pielietota praktiski gan veidojot vienkāršas Java programmas izstrādes vidē Eclipse, gan arī Android mobilās lietotnes Android Studio vidē. Rezultātā tiks izveidotas vairākas Android spēles, kuras būs iespējams pilnveidot un modificēt, radot arvien jaunus risinājumus.
   • Results
   Kursa klausītāji iegūs zināšanas par algoritmiem, to izveides pamatprincipiem un nozīmi tehnoloģiju un citās nozarēs. Tiks apgūti programmēšanas valodas Java pamati, tajā skaitā tādi jēdzieni un koncepti kā mainīgie, sazarojumi, nosacījumi, Random, cikls ar sākuma un beigu skaitītāju, simbolu virknes, darbs ar teksta datnēm, datu formatēšana, ievade un izvade, masīvi, rekursija un rekurence. Tāpat kursa klausītāji iegūs pamata zināšanas par to, kas ir objektorientētā programmēšana, funkcijas, procedūras, metodes, kārtošana un meklēšana u.c.
   • Plan

   • 1.  [Java un Android kurss - E01] Ievads datorikā
   • 2.  [Java un Android kurss - E02] Algoritmi
   • 3.  [Java un Android kurss - E03] Ievads programmēšanas valodā (JAVA)
   • 4.  [Java un Android kurss - E04] Ievads par Android Studio (ANDROID)
   • 5.  [Java un Android kurss - E05] Pirmais Android projekts (ANDROID)
   • 6.  [Java un Android kurss - E06] Mainīgie un darbības ar tiem (JAVA)
   • 7.  [Java un Android kurss - E07] Sazarojumi un nosacījumi (JAVA)
   • 8.  [Java un Android kurss - E08] Red Button programma ar sazarošanos (ANDROID)
   • 9.  [Java un Android kurss - E09] Minēšanas spēle - Random jēdziens (ANDROID)
   • 10.  [Java un Android kurss - E10] Minēšanas spēle - Datora iedomāts skaitlis (ANDROID)
   • 11.  [Java un Android kurss - E11] Minēšanas spēle - Dators min skaitli (ANDROID)
   • 12.  [Java un Android kurss - E12] Cikls ar skaitītāju (JAVA)
   • 13.  [Java un Android kurss - E13] Cikls ar sākuma un beigu nosacījumiem (JAVA)
   • 14.  [Java un Android kurss - E14] Vienrokas bandīts - Algoritma izveide (JAVA)
   • 15.  [Java un Android kurss - E15] Vienrokas bandīts - Programmas izveide (ANDROID)
   • 16.  [Java un Android kurss - E16] Darbs ar simbolu virknēm (JAVA)
   • 17.  [Java un Android kurss - E17] Karātavu spēle - Algoritma izveide (JAVA)
   • 18.  [Java un Android kurss - E18] Karātavu spēle - Programmas izveide (ANDROID)
   • 19.  [Java un Android kurss - E19] Darbs ar teksta datnēm (JAVA)
   • 20.  [Java un Android kurss - E20] Datu ievade, formatēšana, izvade (JAVA)
   • 21.  [Java un Android kurss - E21] Darbs ar teksta datnēm (ANDROID)
   • 22.  [Java un Android kurss - E22] Karātavu spēle vairākiem vārdiem (ANDROID)
   • 23.  [Java un Android kurss - E23] Masīvi (JAVA)
   • 24.  [Java un Android kurss - E24] Spēle 16 - Algoritma un sagataves izveide (ANDROID)
   • 25.  [Java un Android kurss - E25] Spēle 16 - Kā sajaukt? (ANDROID)
   • 26.  [Java un Android kurss - E26] Spēle 16 - Programmas izveide (ANDROID)
   • 27.  [Java un Android kurss - E27] Rekursija un rekurence (ANDROID)
   • 28.  [Java un Android kurss - E28] Objektorientētā programmēšana (JAVA)
   • 29.  [Java un Android kurss - E29] Pavasara muša (ANDROID)
   • 30.  [Java un Android kurss - E30] Radio vadāma pavasara muša (ANDROID)
   • 31.  [Java un Android kurss - E31] Spēle Čūska (ANDROID)
   • 32.  [Java un Android kurss - E32] Spēle Čūska II (ANDROID)
   • 33.  [Java un Android kurss - E33] Funkcijas, procedūras, metodes (JAVA)
   • 34.  [Java un Android kurss - E34] Java grafika un lietotāja metodes (JAVA)
   • 35.  [Java un Android kurss - E35] Informācijas kodēšana
   • 36.  [Java un Android kurss - E36] Skaitīšanas sistēmas (JAVA)
   • 37.  [Java un Android kurss - E37] Binārā aritmētika (JAVA)
   • 38.  [Java un Android kurss - E38] Skaitļu teorijas algoritms (JAVA, ANDROID)
   • 39.  [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)
   • 40.  [Java un Android kurss - E40] Kārtošana un meklēšana I (JAVA)
   • 41.  [Java un Android kurss - E41] Kārtošana un meklēšana II (JAVA)
   • 42.  [Java un Android kurss - E42] Kārtošana un meklēšana III (JAVA)

    Pasniedzēji