Tava nākamā lekcija:

[Java un Android kurss - E01] Ievads datorikā

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
  • [Java un Android kurss - E01] Ievads datorikā

    

  • [Java un Android kurss - E02] Algoritmi

    

  • [Java un Android kurss - E03] Ievads programmēšanas valodā (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E04] Ievads par Android Studio (ANDROID)

    

  • [Java un Android kurss - E05] Pirmais Android projekts (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E06] Mainīgie un darbības ar tiem (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E07] Sazarojumi un nosacījumi (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E08] Red Button programma ar sazarošanos (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E09] Minēšanas spēle - Random jēdziens (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E10] Minēšanas spēle - Datora iedomāts skaitlis (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E11] Minēšanas spēle - Dators min skaitli (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E12] Cikls ar skaitītāju (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E13] Cikls ar sākuma un beigu nosacījumiem (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E14] Vienrokas bandīts - Algoritma izveide (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E15] Vienrokas bandīts - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E16] Darbs ar simbolu virknēm (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E17] Karātavu spēle - Algoritma izveide (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E18] Karātavu spēle - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E19] Darbs ar teksta datnēm (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E20] Datu ievade, formatēšana, izvade (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E21] Darbs ar teksta datnēm (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E22] Karātavu spēle vairākiem vārdiem (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E23] Masīvi (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E24] Spēle 16 - Algoritma un sagataves izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E25] Spēle 16 - Kā sajaukt? (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E26] Spēle 16 - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E27] Rekursija un rekurence (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E28] Objektorientētā programmēšana (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E29] Pavasara muša (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E30] Radio vadāma pavasara muša (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E31] Spēle Čūska (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E32] Spēle Čūska II (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E33] Funkcijas, procedūras, metodes (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E34] Java grafika un lietotāja metodes (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E35] Informācijas kodēšana

    

  • [Java un Android kurss - E36] Skaitīšanas sistēmas (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E37] Binārā aritmētika (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E38] Skaitļu teorijas algoritms (JAVA, ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E40] Kārtošana un meklēšana I (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E41] Kārtošana un meklēšana II (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E42] Kārtošana un meklēšana III (JAVA)