[Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)

KURSA SADAĻU SARAKSTS

  • [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E01] Ievads datorikā

    

  • [Java un Android kurss - E02] Algoritmi

    

  • [Java un Android kurss - E03] Ievads programmēšanas valodā (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E04] Ievads par Android Studio (ANDROID)

    

  • [Java un Android kurss - E05] Pirmais Android projekts (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E06] Mainīgie un darbības ar tiem (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E07] Sazarojumi un nosacījumi (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E08] Red Button programma ar sazarošanos (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E09] Minēšanas spēle - Random jēdziens (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E10] Minēšanas spēle - Datora iedomāts skaitlis (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E11] Minēšanas spēle - Dators min skaitli (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E12] Cikls ar skaitītāju (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E13] Cikls ar sākuma un beigu nosacījumiem (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E14] Vienrokas bandīts - Algoritma izveide (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E15] Vienrokas bandīts - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E16] Darbs ar simbolu virknēm (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E17] Karātavu spēle - Algoritma izveide (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E18] Karātavu spēle - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E19] Darbs ar teksta datnēm (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E20] Datu ievade, formatēšana, izvade (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E21] Darbs ar teksta datnēm (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E22] Karātavu spēle vairākiem vārdiem (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E23] Masīvi (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E24] Spēle 16 - Algoritma un sagataves izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E25] Spēle 16 - Kā sajaukt? (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E26] Spēle 16 - Programmas izveide (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E27] Rekursija un rekurence (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E28] Objektorientētā programmēšana (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E29] Pavasara muša (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E30] Radio vadāma pavasara muša (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E31] Spēle Čūska (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E32] Spēle Čūska II (ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E33] Funkcijas, procedūras, metodes (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E34] Java grafika un lietotāja metodes (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E35] Informācijas kodēšana

    

  • [Java un Android kurss - E36] Skaitīšanas sistēmas (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E37] Binārā aritmētika (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E38] Skaitļu teorijas algoritms (JAVA, ANDROID)

  Mobilo lietotņu izstrādei izmanto Android Studio.

  Programmatūras uzstādīšanas pamācība pieejama kursa 4. nodarbībā.

  • [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E40] Kārtošana un meklēšana I (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E41] Kārtošana un meklēšana II (JAVA)

    

  • [Java un Android kurss - E42] Kārtošana un meklēšana III (JAVA)

    

 • [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)

  • [Java un Android kurss - E39] Tuvinātie aprēķini (JAVA)